TAILERRA: IRAKURZALETASUNA SUSTATZEKO TEKNIKAK / TALLER: TÉCNICAS DE ANIMACIÓN LECTORA

 

ALBERTO BARGOS

 • Datak:

Euskaraz: azaroaren 20tik abenduaren 11ra (asteartero)

Gazteleraz: azaroaren 21tik abenduaren 12ra (asteazkenero)

 • Ordutegia: 18:00-19:30
 • Tokia: Foru Liburutegia, 2. solairua (Diputazio kalea, 7 – Bilbo).
 • Hizkuntza: Euskara ala gaztelera.
 • Izena emateko epea: azaroaren 2tik 16ra Epea azaroaren 2an goizeko 08:30ean irekiko da.
 • Izena emateko prozedurak: Foru Liburutegian bertan ala webguneko formularioren bidez
 • Gehienez: 14 pertsona (hurrenkeraz).

16 urtetik gorako pertsonei zuzendutako jarduera dohain.

Foru Liburutegira sartzeko NANa, pasaportea edota Foru Liburutegiko Txartela aurkeztu behar da.

 

ALBERTO BARGOS

 • Fechas:

Euskera: del 20 de noviembre al 11 de diciembre (martes, semanal)

Castellano: del 21 de noviembre al 12 de diciembre (miércoles, semanal)

 • Horario: 18:00-19:30 h.
 • Lugar: Biblioteca Foral, 2ª planta (Diputación 7, Bilbao)
 • Idioma: Euskera o castellano.
 • Inscripción: del 2 al 16 de noviembreApertura del plazo: 2 de noviembre, 8:30 h.
 • Formas de inscripción: en la Biblioteca Foral o mediante el formulario web
 • Máximo: 14 personas (por orden de inscripción).

Actividad gratuita dirigida a mayores de 16 años.

Para poder acceder a la Biblioteca Foral es necesario presentar DNI, pasaporte o Carné de la Biblioteca Foral.

 

INFORMACION GENERAL

 • Docente: Alberto Bargos1
 • Idioma: Euskara y
 • Fechas:
  1. Euskara: Del 20 de noviembre al 11 de diciembre (martes, semanal).
  2. Castellano: Del 21 de noviembre al 12 de diciembre (miércoles, semanal).
 • Lugar y horario: Biblioteca Foral (2ª planta), Aula Talleres (grupo en euskara); Aula Talleres y Sala de Conferencias (grupo en castellano). 18:00-19:30
 • Inscripciones: del 2 al 16 de En la propia Biblioteca o por medio del formulario web (www.bizkaia.eus/foruliburutegia à Contáctanos à Cursos y talleres). El plazo se abrirá el día 2 de noviembre a las 08:30 h.
 • Límite: 14 plazas por grupo (euskara o castellano), por orden de inscripción.
 • Actividad
 • La Biblioteca  Foral  no  emitirá  ningún  certificado  de  asistencia  a  esta
 • Para acceder a la Biblioteca Foral es necesario presentar DNI, pasaporte o Carné de la Biblioteca en la
 • Actividad dirigida a personas mayores de 16 años.

PRESENTACIÓN

La lectura a solas y en silencio no siempre despierta el interés entre niñas y niños. Este taller, destinado a personas adultas, pretende aportar ideas concretas mediante las que alcanzar el gusto por la lectura y potenciar los hábitos lectores de las y los menores.

OBJETIVOS

 • Dotar a las personas adultas de recursos para fomentar la lectura en las y los menores a quienes acompañe en ella.
 • Desarrollar  la   creatividad   para   hacer   de   la   lectura   una   experiencia
 • Diferenciar  tanto   distintos   tipos   de   lectura   como   diversos   elementos presentes en los textos.

CONTENIDO

En cada sesión se trabajarán una o dos lecturas, de las que se analizarán diversos elementos (recursos lingüísticos, autoría, contexto, etc.). Además, se abordarán ejemplos de acciones concretas para aportar ideas mediante las que iniciar en el acompañamiento de la lectura a las y los menores, como destinar un espacio en la vivienda para la lectura en voz alta o asociar la lectura con determinadas actividades previas (excursiones, visitas, etc.), trabajar emociones sobre una materia o personaje, etc.

Estas son algunas de las propuestas de textos a analizar:

 • Poesía: Blanca Sarasua, Blas de Otero, Gil de Biedma, Meabe, Neruda, Benedetti, Gioconda Belli,
 • Narrativa y teatro: Blasco ibañez, Eduardo Galeano, Bernand Shaw, Sarrionandia, Hemingway, Marcela Serrano, etc…

METODOLOGÍA

Partiendo de la premisa de que las preferencias personales hacia unas u otras lecturas son muy diferentes, pero todas ellas de igual valor, se procurará trabajar en un ambiente distendido y participativo. Las y los asistentes deberán leer cada semana algún texto, que se trabajará en la siguiente sesión.

 

1. Alberto Bargós (Bilbao, 1965), docente en Educación Primaria, cuentacuentos y escritor, ha publicado tanto obras para adultos (Tras el sol, Rojos), como literatura infantil (Vidas de hierro, Salvad las ballenas o A vueltas con un balón, entre otros títulos).

 

INFORMAZIOI NAGUSIA

 • Irakaslea: Alberto Bargos2
 • Hizkuntzak: euskara eta
 • Egunak:
 1. Euskaraz: azaroaren 20tik abenduaren 11ra (astearteetan, astero).
 2. Gaztelaniaz: azaroaren 21etik abenduaren 12ra (asteazkenetan, astero).
 • Lekua eta ordutegia: Foru Liburutegia (2. solairua), Tailerren Aretoa (euskarazko taldea), eta Tailerren Aretoa eta Hitzaldi Aretoa (gaztelaniazko taldea). 18:00-19:30
 • Izen-emateak: azaroaren 2a eta 16a Liburutegian bertan edo webguneko formularioaren bidez (www.bizkaia.eus/foruliburutegia à Kontaktatu à Tailer eta ikastaroak). Epea azaroaren 2an abiaraziko da, 08:30ean.
 • Muga: 14 plaza talde bakoitzeko (euskara edo gaztelania), izena emateko ordenaren
 • Jarduera doakoa
 • Foru Liburutegiak ez du inolako ziurtagiririk jaulkiko jarduera honetan parte
 • Foru Liburutegian sartzeko, NANa, pasaportea edo liburutegiko txartela aurkeztu behar da
 • Jarduera hau 16 urtetik gorakoentzat

AURKEZPENA

Bakarka eta isiltasunean irakurtzeak ez du beti interesa pizten neska- mutikoengan. Tailer hau helduentzat da, eta asmoa da ideia zehatzak ematea, haien bidez adingabeengan  irakurtzeko  ohiturak  bultzatzeko  eta irakurzaletasuna lortzeko.

 

HELBURUAK

 • Helduei baliabideak ematea, irakurketan lagun egiten dieten adingabeengan irakurketa sustatzeko.
 • Sormena garatzea, irakurketa esperientzia askiesgarria izatea.
 • Irakurketa mota desberdinak eta testuetan dauden elementu askotarikoak.

EDUKIA

Saio bakoitzean irakurgai bat edo bi jorratuko dira, eta haien zenbait elementu aztertuko dira (hizkuntza baliabideak, egilea, testuingurua eta abar). Gainera, adingabeei irakurketan lagun egiten hasi ahal izateko ideiak emateko ekintza zehatzen adibideei helduko zaie, hala nola etxebizitzan toki bat erabiltzea ozen irakurtzeko, irakurketa aurretiko zenbait jarduerarekin lotzea (txangoak, bisitak eta abar), gai edo pertsonaia bati buruzko emozioak lantzea, eta abar.

Aztertuko diren testuen proposamenetako batzuk dira hauek:

 • Poesia: Blanca Sarasua, Blas de Otero, Gil de Biedma, Meabe, Neruda, Benedetti, Gioconda Belli eta abar.
 • Narratiba eta antzerkia: Blasco ibañez, Eduardo Galeano, Bernand Shaw, Sarrionandia, Hemingway, Marcela Serrano eta abar.

METODOLOGIA

Abiapuntu hartuta irakurgai batzuetarako edo besteetarako zaletasun pertsonalak oso desberdinak direla, baina denak balio berekoak, giro lasai batean lan egiten eta parte hartzea bultzatzen saiatuko da. Parte-hartzaileek testuren bat irakurri beharko dute astero, hurrengo saioan landuko dena.

 

2 Alberto Bargós (Bilbo, 1965), Lehen Hezkuntzako maisua, ipuin-kontalaria eta idazlea. Helduentzako lanak (Tras el sol, Rojos) eta haur literaturakoak kaleratu ditu (Vidas de hierro, Salvad las ballenas eta A vueltas con un balón, besteak beste).

 

Bizkaiko Foru Liburutegia/ Biblioteca Foral de Bizkaia

Diputazio kalea  7 | 48008 Bilbao

kulturjarduerak@bizkaia.eus

www.bizkaia.eus/foruliburutegia

Haz un comentario